top of page

Technologie

V nově vybudovaném výrobním závodě budou umístěna výrobní technologie s roční výrobní kapacitou 1200 MWh. Výrobní technologie budou dodány společností EXELSIOR ENGINEERING a.s.

Tato výrobní technologie bude umístěna v samostatné výrobní hale s napojením na potřebnou infrastrukturu, jako je výroba suchého vzduchu, výroba aktivních materiálů, vypékání keramických separátorů apod.

Součástí budovaného závodu bude i příprava aktivních materiálů na bázi nanočástic grafitu - pro Anodu a nanočástic NMC (Lithium Nikl Manganat Kobalt) - pro Katodu (ostatní komponenty materiálu jsou obchodním tajemstvím).

Technologické zařízení potřebné pro výrobu těchto aktivních materiálů bude nainstalované v oddělené části závodu. Potřebné know-how dodá a pronajme společnost HE3DA s.r.o. Tato výroba je klíčová pro správné nastavení a práci samotné baterie HE3DA®. Zařízení je důležité pro zajištění  nezávislosti výrobního závodu na případných dodavatelích aktivních materiálů a zároveň to umožní lépe uchránit know-how. Příprava aktivních materiálů bude kontrolován a testován oddělením kontroly jakosti.

Součásti přípravy a kontroly nanomateriálů bude i vlastní laboratoř, pro rychlé testy a analýzy těchto materiálů. V této laboratoři budou testovány a zkoušeny aktivní materiály před aplikací do vlastní baterie.

Výrobní technologie budou zcela flexibilní a bude schopna vyrábět baterie s různými kapacitami od 0,5 KWh až po 50 kWh, s napětím 4,1 V, při zachování roční výrobní kapacity 1200 MWh.

Baterie s nižší kapacitou budou primárě určeny pro použití v domácnostech, pro malý a střední průmysl.

Baterie s větší kapacitou budou primárně určeny pro velkokapacitní skladování energie, stabilizace sítě, regulace frekvence v síti. Zkušební výroba podle plánu začne v polovině roku 2019.

bottom of page