top of page

O NÁS

Magna Energy Storage a.s.

Společnost Magna Energy Storage a.s. byla založena v květnu 2017 s cílem vybudování nového závodu na výrobu vysokokapacitních baterií baterií HE3DA® v Průmyslové zóně František, obec Horní Suchá.

 

Jedná se o ryze českou akciovou společnost bez účasti zahraničního kapitálu. Organizace společnosti je tradiční, dualistická (představenstvo jako statutární organ a dozorčí rada jako kontrolní orgán).

 

Společnost HE3DA s.r.o. poskytla společnosti Magna Energy Storage a.s. práva k využívání svých patentů. Na základě těchto patentů bude společnost Magna Energy Storage a.s. vyrábět revoluční baterie HE3DA® 3D vyvinuté českým  vědcem a vynálezcem ing. Janem Procházkou, které jsou vhodné k mnoha aplikacím, především však ke skladování energie.

První plně automatizovaná linka na pilotní výrobu baterií typu HE3DA® 3D s výrobní kapacitou 10 MWh ročně byla uvedena do provozu v prosinci 2016 v Praze - Letňanech.  Byla odzkoušena technologie výroby a nastaveny výrobní procesy. Poznatky z vývoje této linky a používané výrobní procesy budou aplikovány do výrobní technologie s kapacitou 1,2 GWh za rok. Celý proces výroby bude maximálně automatizován a celý závod bude obsluhovat ve třísměnném provozu zhruba 100 pracovníků.

 

Výrobní proces a technologické know-how poskytne společnost Exelsior Engineering a.s., která má dlouholeté zkušenosti s vývojem a dodávkami linek pro složité technologické procesy  jako je recyklace plastů, regranulace plastů, plnící  linky pro apod.

Projekt Magna Energy Storage

Projekt Magna Energy Storage (M.E.S.) je projektem, který reaguje na zvýšenou celosvětovou poptávku po Li-ion bateriích. Tato zvýšená poptávka je vyvolána výrazným zlevněním fotovoltaických panelů potřebných na výstavbu fotovoltaických elektráren a také skutečností, že celkově také dochází a v budoucnu bude ve větší míře docházet k odklonu od tradiční výroby elektrické energie (jako je výroba z jádra či z fosilních paliv) a jejich nahrazení výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů (jako je energie slunce či větru).

Tyto nové zdroje energie však kladou zvýšené nároky na distribuční síť, která je často vystavená velkým výkyvům s hrozbou blackoutu přenosové sítě. Absence baterie umožňující ekonomické uskladnění energie ve velkém měřítku je v současné době brzdou dalšího rozvoje energetiky a výroby energie z obnovitelných zdrojů.

 

Technologie HE3DA® přináší řešení tohoto problému, proto cílem projektu M.E.S je vybudování nového závodu na výrobu těchto vysokokapacitních baterií HE3DA®.

Společnost Magna Energy Storage a.s. vybuduje první výrobní závod v Průmyslové zóně František, obec Horní Suchá, Česká republika s kapacitou 1,2 GWh ročně, přičemž je připravena výrobu dále rozšiřovat.

 

Klíčovými partnery jsou firmy EXELSIOR ENGINEERING a.s., která  poskytne společnosti Magna Energy Storage a.s. potřebné technologické know-how, a společnost HE3DA s.r.o., která je vlastníkem patentů a zabývá se výhradně výzkumem a vývojem v oblasti technologií a jeho aplikací do výroby a praxe.

Technologie

V nově vybudovaném výrobním závodě bude umístěna výrobní technologie s roční výrobní kapacitou 1200 MWh. Výrobní technologie budou dodány společností EXELSIOR ENGINEERING a.s.

Tato výrobní technologie bude umístěna v samostatné výrobní hale s napojením na potřebnou infrastrukturu, jako je výroba suchého vzduchu, výroba aktivních materiálů, vypékání keramických separátorů apod.

Součástí budovaného závodu bude i příprava aktivních materiálů na bázi nanočástic grafitu - pro Anodu a nanočástic NMC (Lithium Nikl Manganat Kobalt) - pro Katodu (ostatní komponenty materiálu jsou obchodním tajemstvím).

Technologické zařízení potřebné pro výrobu těchto aktivních materiálů bude nainstalované v oddělené části závodu. Potřebné know-how dodá a pronajme společnost HE3DA s.r.o. Tato výroba je klíčová pro správné nastavení a práci samotné baterie HE3DA®. Zařízení je důležité pro zajištění  nezávislosti výrobního závodu na případných dodavatelích aktivních materiálů a zároveň to umožní lépe uchránit know-how. Příprava nanomateriálů a její proces bude kontrolován a testován oddělením kontroly jakosti.

Součástí přípravy a kontroly nanomateriálů bude i vlastní laboratoř, pro rychlé testy a analýzy těchto materiálů. V této laboratoři budou testovány a zkoušeny aktivní materiály před aplikací do vlastní baterie.

Výrobní technologie s kapacitou 1,2 GWh za rok budou zcela flexibilní a bude schopna vyrábět baterie s různými kapacitami od 0,5 KWh až po 50 kWh, s napětím 4,1 V, při zachování roční výrobní kapacity 1200 MWh.

Baterie s nižší kapacitou budou primárně určeny pro použití v domácnostech, pro malý a střední průmysl.

Baterie s větší kapacitou budou primárně určeny pro velkokapacitní skladování energie, stabilizace sítě, regulace frekvence v síti. Zkušební výroba podle plánu začne v polovině roku 2019.

bottom of page