top of page

1,3 kWh BATTERY/ V2-LINE

1,3kWh_Battery_cell[1].png
DOPORUČENÉ PROVOZNÍ NAPĚTÍ

Maximální provozní nabíjecí napětí .............................................................................................................. 3,95 V
Minimální provozní vybíjecí napětí ................................................................................................................ 3,00 V
Maximální trvalý nabíjecí proud ..................................................................................................................... 40 A
Maximální trvalý vybíjecí proud ...................................................................................................................... 100 A
Maximální nabíjecí proud do 3,85 V **) .......................................................................................................... 180 A
Maximální vybíjecí proud po dobu 15 minut **) ........................................................................................... 350 A
Maximální vybíjecí proud po dobu 30 minut **) .......................................................................................... 170 A
Ochrana proti zkratu ......................................................................................................................................... 1700 A
**) Pouze pro integrátory, kteří byli proškoleni společností Magna Energy Storage a.s.
bottom of page