top of page

Technologie

Projekt Magna Energy Storage (M.E.S.) je projektem, který reaguje na zvýšenou celosvětovou poptávku po Li-ion bateriích. Tato zvýšená poptávka je vyvolána výrazným zlevněním fotovoltaických panelů potřebných na výstavbu fotovoltaických elektráren a také skutečností, že celkově také dochází a v budoucnu bude ve větší míře docházet k odklonu od tradiční výroby elektrické energie (jako je výroba z jádra či z fosilních paliv) a jejich nahrazení výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů (jako je energie slunce či větru).

Tyto nové zdroje energie však kladou zvýšené nároky na distribuční síť, která je často vystavená velkým výkyvům s hrozbou blackoutu přenosové sítě. Absence baterie umožňující ekonomické uskladnění energie ve velkém měřítku je v současné době brzdou dalšího rozvoje energetiky a výroby energie z obnovitelných zdrojů.

 

Technologie HE3DA® přináší řešení tohoto problému, proto cílem projektu M.E.S je vybudování nového závodu na výrobu těchto vysokokapacitních baterií HE3DA®.

Společnost Magna Energy Storage a.s. vybuduje první výrobní závod v Průmyslové zóně František, obec Horní Suchá, Česká republika s kapacitou 1,2 GWh ročně, přičemž je připravena výrobu dále rozšiřovat.

Klíčovými partnery jsou firmy EXELSIOR ENGINEERING a.s., která  poskytne společnosti Magna Energy Storage a.s. potřebné technologické know-how, a společnost HE3DA s.r.o., která je vlastníkem patentů a zabývá výhradně výzkumem a vývojem v oblasti technologií a jeho aplikací do výroby a praxe.

bottom of page