top of page

Projekt M.E.S.

Magna Energy Storage (M.E.S.) to projekt, który odpowiada na rosnące światowe zapotrzebowanie na akumulatory litowo-jonowe. Ten zwiększony popyt jest spowodowany znaczną obniżką cen paneli fotowoltaicznych potrzebnych do budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz faktem, że istnieje ogólne i przyszłe odejście od tradycyjnej produkcji energii (takiej jak produkcja paliw rdzeniowych lub paliw kopalnych) i zastąpienie ich produkcją energii odnawialnej (np. energia słoneczna lub wiatrowa).

Te nowe źródła energii powodują zwiększone zapotrzebowanie na sieć dystrybucyjną, która często podlega znacznym wahaniom z ryzykiem blackout sieci przesyłowej. Brak baterii umożliwiającej ekonomiczne składowanie energii na dużą skalę jest obecnie hamulcem dalszego rozwoju produkcji energii i energii odnawialnej.

 

Technologia HE3DA® rozwiązuje ten problem, więc projekt M.E.S ma na celu zbudowanie nowego zakładu do produkcji tych akumulatorów HE3DA® o dużej pojemności.

Magna Energy Storage a.s. wybuduje pierwszy zakład produkcyjny w strefie przemysłowej František, Horní Suchá, w Czechach o wydajności 1,2 GWh rocznie, przy czym jest gotowa produkcje dalej rozszerzać.

Kluczowymi partnerami są EXELSIOR ENGINEERING a.s., która dostarczy Magna Energy Storage a.s. niezbędną wiedzę technologiczną oraz HE3DA s.r.o., która jest właścicielem patentów i zajmuje się wyłącznie badaniami i rozwojem technologii oraz jej zastosowaniem w produkcji i praktyce.

bottom of page