top of page

Magna Energy Storage

Magna Energy Storage a.s. została założona w maju 2017 r. w celu budowy nowej fabryki do produkcji baterii o dużej pojemności do akumulatorów HE3DA® w strefie przemysłowej František, w mieście Horní Suchá.
 
Jest to w pełni czeska spółka akcyjna bez udziału kapitału zagranicznego. Organizacja firmy jest tradycyjna, dualistyczna (zarząd jako organ statutowy i rada nadzorcza jako organ kontrolny).

HE3DA s.r.o. udostępniał Magna Energy Storage a.s. prawa do korzystania ze swoich patentów. Na podstawie tych patentów firma Magna Energy Storage a.s. będzie produkować rewolucyjne baterie HE3DA® 3D opracowane przez czeskiego naukowca i wynalazcę, Ing. Jana Procházke,
które są odpowiednie do wielu zastosowań, zwłaszcza do przechowywania energii.

 

Pierwsza w pełni zautomatyzowana linia do pilotażowej produkcji baterii HE3DA® 3D o wydajności 10 MWh rocznie została uruchomiona w grudniu 2016 r. W Pradze - Letňany. Przetestowano technologię produkcji i ustalono procesy produkcyjne. Wiedza na temat rozwoju tej linii i stosowanych procesów produkcyjnych zostanie zastosowana do technologii produkcji o
wydajności 1,2 GWh rocznie. Cały proces produkcyjny będzie maksymalnie zautomatyzowany, a zakład będzie obsługiwał około 100 pracowników na trzy zmiany.

 

Proces produkcji i know-how technologiczne będą dostarczane przez Exelsior Engineering a.s., która ma wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i dostarczaniu linii do złożonych procesów technologicznych, takich jak recykling tworzyw sztucznych, re-granulacja tworzyw sztucznych, linie do napełniania itp.

bottom of page