top of page

ENERGETIKA

Stabilizace sítě


Vyrovnávání špiček v distribuční síti v případech mimořádného přebytku či úbytku energie je jedním z největších problému, se kterým se potýkají energetické firmy zajišťující dodávku elektřiny do měst a obcí.

S rozvojem Obnovitelných Zdrojů Energie jako solární, větrné a další elektrárny se distribuční síť stává značně nevyrovnanou a dochází k častým výpadkům elektrického proudu.

 

Levnějším řešením než stávající přečerpávající elektrárny a transformační stanice jsou velké bateriové úložiště, které díky svému rychlému reakčnímu času 40 milisekund dokážou na tyto situace ihned reagovat a dodat či akumulovat velké množství energie po nezbytný čas.
 

Ostrovní systémy

 

Rostoucí trend snižování nákladů na pořízení fotovoltaických panelů, větrných elektráren a dalších obnovitelných zdrojů energie způsobuje nárust počtu zcela autonomních malých obcí či firem, které jsou nezávislé na dodávkách elektřiny z centrální distribuční sítě.

 

Posledním chybějícím článkem v této ekologické výrobě a spotřebě energie je akumulátor, který přes den nadbytečně vyrobenou energii uchová na noční provoz nebo slouží jako záložní zdroj pro případ nedostatku elektřiny.

 

„Off-grid“ systémy jsou instalovány i do oblastí, kde doposud nebyla zavedena elektřina nebo bylo velmi nákladné vybudovat distribuční síť do částí světa, které mají velmi nepřístupný terén.

 

Záložní zdroje

Jeden z nejčastěji využívaných záložních zdrojů je dieselový agregátor. Mezi jeho hlavní nevýhody patří pomalý náběh, který má za následek výpadek systémupo dobu několika minut, velký hluk a emise skleníkových plynů.

 

Bateriový záložní zdroj umí zajistit elektřinu rychleji, než dojde k výpadku elektronických zařízení. Dále je naprosto tichý a bezemisní zdroj elektrické energie.

 

Využitelnost bateriových úložišť je především v klíčové infrastruktuře státu, nemocnic, armády, železnice, záložní systémy bankovních domů a důležitých komunikačních sítích (telekomunikační věže, monitoring dopravní situace, apod.)

Nabíjecí systémy rodinných a obytných domů
Umístěním baterie dostatečné kapacity nebude nutné v RD/OD zvyšovat /případně postačí podstatně menší zvýšení hodnoty hlavního jističe po umístění nabíjecích stanic

 

Posílení rozvodné sítě v místech s vysokou koncentrací automobilů

  • nabíjecí stanice u dopravních tepen, kde nebude nejspíš možné čerpat energii pouze ze stávající rozvodné soustavy

  • nabíjecí stanice - obchodní centra

  • nabíjecí stanice v obytných zónách, kde nebude postačovat stávající kapacita rozvodné soustavy

bottom of page