top of page

About Us

Magna Energy Storage a.s.

Magna Energy Storage a.s. was established in May 2017 to build a new plant for the production of high-capacity batteries for HE3DA® batteries in the František industrial zone, in the town of Horní Suchá.

 

It is a fully Czech joint stock company with no foreign capital. The company's organization is a traditional dualistic one (the board of directors as the statutory body and the supervisory board as the controlling body).

 

HE3DA s.r.o. provided Magna Energy Storage a.s. with the rights to use its patents. On the basis of these patents, Magna Energy Storage a.s. will produce the revolutionary HE3DA® 3D batteries developed by Czech scientist and inventor Ing. Jan Procházke, which are suitable for a wide range of applications, especially for energy storage.

Pierwsza w pełni zautomatyzowana linia do pilotażowej produkcji baterii HE3DA® 3D o wydajności 10 MWh rocznie została uruchomiona w grudniu 2016 r. W Pradze - Letňany. Przetestowano
technologię produkcji i ustalono procesy produkcyjne. Wiedza na temat rozwoju tej linii i stosowanych procesów produkcyjnych zostanie zastosowana do technologii produkcji o wydajności 1,2 GWh rocznie. Cały proces produkcyjny będzie maksymalnie zautomatyzowany, a zakład będzie obsługiwał około 100 pracowników na trzy zmiany.

 

Proces produkcji i know-how technologiczne będą dostarczane przez Exelsior Engineering a.s., która ma wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i dostarczaniu linii do złożonych procesów
technologicznych, takich jak recykling tworzyw sztucznych, re-granulacja tworzyw sztucznych, linie do napełniania itp.

Magna Energy Storage Project

Magna Energy Storage (M.E.S.) is a project that responds to the growing global demand for lithium-ion batteries. This increased demand is due to a significant reduction in the price of the photovoltaic panels needed for photovoltaic power plants, and the fact that there is a general and future shift away from traditional energy production (such as core or fossil fuel production) and toward replacement by renewable energy production (such as solar or wind power).

 

These new energy sources create increased demand on the distribution grid, which is often subject to significant fluctuations with the risk of blackout of the transmission grid. The lack of a battery that allows large-scale economic energy storage is currently a brake on the further development of energy production and renewable energy.

 

HE3DA® technology solves this problem, so the M.E.S project aims to build a new plant for the production of these high-capacity HE3DA® batteries.

 

Magna Energy Storage a.s. will build the first production plant in the František industrial zone, Horní Suchá, in the Czech Republic with a capacity of 1.2 GWh per year, with production ready to expand further.

 

Key partners are EXELSIOR ENGINEERING a.s., which will provide Magna Energy Storage a.s. with the necessary technological know-how, and HE3DA s.r.o., which owns the patents and is exclusively involved in research and development of the technology and its application in production and practice.

Technologia

Technologia produkcji będzie zlokalizowana w nowo wybudowanym zakładzie produkcyjnym o rocznej zdolności produkcyjnej 1200 MWh. Technologia produkcji będzie dostarczana przez EXELSIOR ENGINEERING a.s.

Technologia produkcji będzie zlokalizowana w oddzielnej hali produkcyjnej z podłączeniem do niezbędnej infrastruktury, takiej jak produkcja suchego powietrza, produkcja materiałów aktywnych, pieczenie separatorów ceramicznych itp.

Zakład obejmie również przygotowanie materiałów aktywnych na bazie nano cząstek grafitu - dla Anody i nano cząstek NMC (litowo-niklowy Mangano-Kobalt) - dla katody (reszta składników jest tajemnicą handlową).

Sprzęt technologiczny potrzebny do produkcji tych aktywnych materiałów zostanie zainstalowany w oddzielnej części zakładu. HE3DA s.r.o. dostarczy i wydzierżawi niezbędną wiedzę. Ta produkcja ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego ustawienia i działania samej baterii HE3DA®. Sprzęt jest ważny, aby zapewnić niezależność zakładu od dostawców aktywnych materiałów, a jednocześnie umożliwić lepsze know-how. Przygotowanie materiałów aktywnych będzie kontrolowane i testowane przez Dział Kontroli Jakości.

Częścią przygotowania i kontroli nanomateriałów będzie własne laboratorium do szybkiego testowania i analizy tych materiałów. W tym laboratorium materiały aktywne zostaną przetestowane i przetestowane przed zastosowaniem we własnej baterii.

Technologia produkcji będzie w pełni elastyczna i będzie w stanie produkować akumulatory o różnych pojemnościach od 0,5 kWh do 50 kWh, z 4,1 V, przy zachowaniu rocznej zdolności produkcyjnej 1200 MWh.

Baterie o mniejszej pojemności będą przede wszystkim przeznaczone do użytku w domu, małym i
średnim przemyśle. Akumulatory o większej pojemności będą przede wszystkim zaprojektowane do magazynowania
energii o dużej pojemności, stabilizacji sieci, regulacji częstotliwości sieci. Rozpoczęcie produkcji próbnej planowane jest na połowę 2019 roku.

bottom of page