top of page

ENERGETYKA

Stabilizacja sieci

 

Równoważenie szczytów w sieci dystrybucyjnej w przypadku nadzwyczajnej nadwyżki lub utraty energii jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją firmy energetyczne dostarczające energię elektryczną do miast i gmin.

Wraz z rozwojem energii odnawialnej jako elektrowni słonecznej, wiatrowej i innej, sieć dystrybucyjna staje się bardzo niezrównoważona i występują częste przerwy w dostawie prądu.

 

Tańsze rozwiązania niż istniejące elektrownie z czerpaniem i stacje transformatorowe to duże akumulatory, które dzięki szybkiemu czasu reakcji 40 milisekund mogą natychmiast reagować na te sytuacje i dostarczać lub gromadzić duże ilości energii przez niezbędny czas. Systemy wyspiarskie.

Systemy samowystarczalne energetycznie

 

Rosnąca tendencja obniżania kosztów zakupu paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych i innych odnawialnych źródeł energii powoduje wzrost liczby w pełni autonomicznych małych gmin lub firm niezależnych od dostaw energii elektrycznej z centralnej sieci dystrybucyjnej.

 

Ostatnim brakującym ogniwem w tej ekologicznej produkcji i zużyciu energii jest akumulator, który w ciągu dnia utrzymuje nadwyżkę energii wytwarzanej do użytku nocnego lub służy jako źródło zapasowe w przypadku niedoborów energii elektrycznej.

 

Systemy poza siecią są również instalowane w obszarach, w których energia elektryczna nie została jeszcze wprowadzona lub zbudowanie sieci dystrybucyjnej w częściach świata, które mają bardzo trudno dostępny teren, było bardzo kosztowne.

 

Źródła magazynowania energii

Jednym z najczęściej używanych źródeł magazynowania energii zapasowej jest agregat prądotwórczy diesel. Jego główne wady to powolny rozruch, który powoduje awarię systemu przez kilka minut, wysoki poziom hałasu i emisja gazów cieplarnianych.

 

Zasilacz może szybciej dostarczyć energię elektryczną niż dojdzie do wypadku sprzętów elektronicznych. Prócz tego jest to całkowicie ciche i bezemisyjne źródło zasilania.

 

Wykorzystanie akumulatorów baterii jest kluczowe przede wszystkim w infrastrukturze, szpitalach, armiach, kolejach, systemach rezerwowych domów bankowych i ważnych sieciach komunikacyjnych (wieże telekomunikacyjne, monitorowanie sytuacji na drodze itp.)

Systemy ładowania dla domów jedno i wielorodzinnych
 

Umieszczając baterię o wystarczającej pojemności, nie będzie konieczne zwiększenie /ewentualnie znaczne zwiększenie wartości głównego wyłącznika po zainstalowaniu stacji ładujących w RD / OD.

 

Wzmocnienie sieci w miejscach o wysokiej koncentracji samochodów

  • stacja ładująca przy drodze, gdzie nie będzie możliwości pobierania energii tylko z istniejącego systemu dystrybucji.

  • stacje ładowania - centra sklepowe.

  • stacje ładowania w dzielnicach mieszkaniowych, gdzie istniejąca przepustowość sieci nie będzie
    wystarczająca.

bottom of page