top of page

Technologia

Technologia produkcji będzie zlokalizowana w nowo wybudowanym zakładzie produkcyjnym o rocznej zdolności produkcyjnej 1200 MWh. Technologia produkcji będzie dostarczana przez EXELSIOR ENGINEERING a.s.

Technologia produkcji będzie zlokalizowana w oddzielnej hali produkcyjnej z podłączeniem do niezbędnej infrastruktury, takiej jak produkcja suchego powietrza, produkcja materiałów aktywnych, pieczenie separatorów ceramicznych itp.

Zakład obejmie również przygotowanie materiałów aktywnych na bazie nano cząstek grafitu - dla Anody i nano cząstek NMC (litowo-niklowy Mangano-Kobalt) - dla katody (reszta składników jest tajemnicą handlową).

Sprzęt technologiczny potrzebny do produkcji tych aktywnych materiałów zostanie zainstalowany w oddzielnej części zakładu. HE3DA s.r.o. dostarczy i wydzierżawi niezbędną wiedzę. Ta produkcja ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego ustawienia i działania samej baterii HE3DA®. Sprzęt jest ważny, aby zapewnić niezależność zakładu od dostawców aktywnych materiałów, a jednocześnie umożliwić lepsze know-how. Przygotowanie materiałów aktywnych będzie kontrolowane i testowane przez Dział Kontroli Jakości.

Częścią przygotowania i kontroli nanomateriałów będzie własne laboratorium do szybkiego testowania i analizy tych materiałów. W tym laboratorium materiały aktywne zostaną przetestowane i przetestowane przed zastosowaniem we własnej baterii.

Technologia produkcji będzie w pełni elastyczna i będzie w stanie produkować akumulatory o różnych pojemnościach od 0,5 kWh do 50 kWh, z 4,1 V, przy zachowaniu rocznej zdolności produkcyjnej 1200 MWh.

Baterie o mniejszej pojemności będą przede wszystkim przeznaczone do użytku w domu, małym i średnim przemyśle. Akumulatory o większej pojemności będą przede wszystkim zaprojektowane do magazynowania
energii o dużej pojemności, stabilizacji sieci, regulacji częstotliwości sieci. Rozpoczęcie produkcji próbnej planowane jest na połowę 2019 roku.

bottom of page