top of page

Vyjádření společnosti Magna Energy Storage a.s. k článku redaktora Tramby uveřejněného dne 24.11.21

Nejnovější článek pana redaktora Tramby vnímáme jako pokračování cílené dezinformační kampaně tohoto redaktora.


Záměrně manipuluje informacemi, například zkresluje vyjádření společnosti k jeho dotazům, neuvádí plné znění odpovědi, kterou v publikované verzi článku cituje pouze zčásti, aby působily, že společnost nechce poskytovat informace. Společnost pouze odmítá poskytovat informace panu Trambovi, jelikož historicky dokázal, že mu nejde o pravdivé popsání reality.

I v tomto případě dotazy pana redaktora Tramby zaslané společnosti nesměřovaly ke zjištění pravdivé podstaty vztahů mezi firmami, nýbrž se pouze dotazovaly na konkrétní částky, což mělo posloužit pouze k podpoře fiktivních tvrzení nerelevantními fakty. Citace dotazů redaktora Tramby:

Dobrý den. Jsem novinář a zajímám se o podnikání vaší společnosti. Podle dokumentu ve Sbírce listin Obchodního rejstříku jste zaplatili nespecifikovaný objem peněz firmám Exelsior Engineering (za dodávku technologie) a He3da (licence k bateriím). Je možné uvést, o kolik peněz se jedná? Na kolik peněz vyšel výrobní areál v Horní Suché? Začala již seriová výroba baterií HE3DA? Pokud ne, kdy začne? V čem je problém? Děkuji předem za odpovědi.

Plná citace naší odpovědi:

Vážený pane Trambo,

s Vaší novinářskou činností jsme se již bohužel měli možnost seznámit, a to ve velmi negativním smyslu, uveřejňujete nepodložené a lživé informace nejen o naší společnosti a společnostech se kterými spolupracujeme, ale i o ostatních podnikatelských subjektech. S novináři Vašeho typu nemáme nejmenší důvod komunikovat. Také bych Vás za společnost chtěla upozornit, že pokud povedete dále své dehonestační aktivity ve vztahu k našim společnostem, budeme se bránit právní cestou.

K Vašim dotazům bych uvedla pouze to, že naši investoři jsou průběžně informování o všech záležitostech v rámci pravidelných čtvrtletních raportů pro Investory, kde jsou reportovány jak finanční stránky, tak obchodní záležitosti a směry dalšího rozvoje a směřování společnosti. Nepovažujeme za nutné informovat o těchto záležitostech Vás.


V článcích pana Tramby je historicky odkazováno na neseriózní zdroje, jako jsou pochybní youtubeři, s kterými koordinuje publikování informací a záměrně poškozuje naši společnost. Dále pak kompiluje veřejně známé informace a vyvozuje z nich senzace indikující závěry, které nejsou podloženy jakýmikoli faktickými informacemi. Například tvrzení z posledního článku o propojenosti osob v rámci skupiny realizující projekt a vytváření dojmu, že se jedná o nekalé praktiky. Celý projekt Magna Energy Storage je od počátku založen na spolupráci těchto firem a bez něho není realizace možná. Firma HE3DA poskytuje licenci a pokračuje v rozvoji licencované technologie, firma Excelsior Engineering vyvíjí a dodává výrobní technologie, firma Magna Energy Storage financuje výstavbu výrobních technologií a je výrobcem bateriových článků a úložišť HE3DA. Tyto skutečnosti jsou od samého počátku ukotveny ve stanovách společnosti Magna Energy Storage, jsou veřejně známy a pokud by pan redaktor Tramba pracoval seriózně a zodpovědně, byl by si toho vědom. Citace ze stanov společnosti Magna Energy Storage a.s. zní:

12.2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

(a) schválení uzavření, změn či ukončení následujících smluv:

(i) smlouva o dodávce technologií uzavíraná mezi Společností a společností EXELSIOR ENGINEERING a.s., IČO 27825396;

(ii) licenční smlouva uzavíraná mezi Společností a společností HE3DA s.r.o., IČO: 28949935;


Se strukturou smluvních vztahů a zněním smluv byli investoři obeznámeni před vstupem do společnosti a svým vstupem s nimi souhlasí. Změny těchto smluvních vztahů navíc podléhají schválení všech skupin akcionářů, což zajištuje maximální kontrolu a bezpečí investorů. Tato struktura spolupráce firem má své hluboké opodstatnění, jelikož technologii HE3DA je zapotřebí kontinuálně rozvíjet a dále pak je nutno vyvinout a dodat výrobní technologie. Pro výrobu baterií HE3DA není možno koupit standardizovanou výrobní technologii na bateriové články na trhu, nýbrž je nutno vyvinout výrobní procesy pro jednotlivé operace a ty propojit do unikátního funkčního celku výrobní linky. V rámci toho procesu dochází ke sdílení citlivého know-how týkajícího se technologie HE3DA a dále pak v procesu vývoje výrobních linek dochází k tvoření nového know-how, které je také zapotřebí chránit. Z těchto důvodů je optimální tato majetkově propojená struktura, která zabezpečuje maximalizaci hodnoty pro investory a eliminuje rizika znehodnocení know-how a celého projektu. Firmy ze skupiny jsou auditovány nezávislými auditory, pro zaručení maximální objektivnosti má každá firma jiného auditora.


Investoři jsou o všech skutečnostech týkajících se projektu informování čtvrtletními reporty, dále pak v rámci investorských schůzí s vedením společnosti Magna Energy Storage, společností HE3DA a ostatními zúčastněnými subjekty na realizaci projektu. Probíhají také pravidelné návštěvy investorů v továrně v Horní Suché, kde mají možnost dozorovat stav realizace investic a celkový vývoj projektu.


Z novinářské práce pana redaktora Tramby nám nezbývá než vyvozovat, za použití analytických metod jemu vlastních, že jeho činnost je:

1. Ukázka neprofesionální práce ne příliš schopného redaktora, který byl postupně nucen opustit řadu seriózních redakcí a potřebuje vytvářet umělé senzace nebo

2. Práce redaktora píšící na zakázku subjektů, které mají zájem na poškození naší společnosti, například Čínské protistrany, s níž jsou vedeny firmami v koncernu soudní spory nebo

3. Práce člověka, který je psychicky narušený a záměrně poškozuje vybrané subjekty.


Žádáme tímto redakci, kde nyní pan redaktor Tramba působí, aby sjednala nápravu a upustila od záměrných dezinformačních praktik. Zpráva ke stažení zde :


25112021 Vyjádření společnosti Magna Energy Storage
.pdf
Stáhnout PDF • 304KB


Comments


Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page