top of page

HE3DA® technologie je nyní patentově chráněna až do roku 2042

S oficiálním udělením patentu na nano-keramický separátor HE3DA, který vešel v platnost dne 31. ledna 2024 je zároveň ochráněna celá technologie na výrobu lithiových článků, jelikož je tento separátor nedílnou součástí HE3DA® baterií, zajišťující její bezkonkurenční bezpečnost.Nano-keramický separátor, klíčová součást technologie HE3DA, byl pečlivě navržen tak, aby zlepšil bezpečnost,  strukturální integritu a tepelnou stabilitu lithium-iontových baterií. Zavedení nano-keramického separatoru řeší jednu z nejnaléhavějších otázek bezpečnosti baterií – thermal runaway (samovolné vznícení). Tradiční separátory vyrobené z polymerních materiálů se mohou při vystavení teplotám nad 50°C smršťovat nebo tavit, což vede ke zkratům a selháním baterií. Naopak nano-keramický separátor si i v extrémních tepelných podmínkách udržuje svůj tvar a funkčnost, čímž výrazně snižuje rizika spojená s provozem baterií.


Kromě bezpečnosti, nano-keramický separátor přispívá také k celkové životnosti a výkonu baterie. Jeho robustní povaha snižuje vnitřní odpor a tím zvyšuje energetickou účinnost a výstupní výkon baterie. To vede k delší životnosti baterií a spolehlivějšímu ukládání energie, což je zvláště výhodné pro aplikace s vysokou poptávkou, jako jsou vyrovnávací systémy distribuční sítě a systémy obnovitelných zdrojů energie.


Environmentální dopad tohoto patentu nelze podcenit. Zvýšením bezpečnosti a odolnosti baterií přispívá technologie HE3DA k redukci elektroodpadu a podporuje udržitelnější životní cyklus zařízení pro ukládání energie. Zároveň díky 3D konstrukci, je možno HE3DA® baterie efektivně recyklovat (již dnes tento proces splňuje parametry definované Evropskou Unií pro rok 2050). To je v souladu s celosvětovými snahami o minimalizaci ekologické stopy nových technologií a podporuje tak přechod k udržitelnější a cirkulární ekonomice.


Comments


Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page