top of page

Workshop EBA@250 ve Švédském Malmö

V rámci pravidelných pracovních meetingů evropské bateriové aliance se zástupci společnosti HE3DA setkali s místopředsedou evropské komise a komisařem pro energetickou unii panem Marošem Ševčovičem a dalšími členy bateriové aliance v Malmö dne 23.5.2018 ve Švédsku. Na pracovním meetingu členů bateriové aliance se prezentoval tzv. Evropský bateriový akční plán, který oficiálně vydala evropská komise dne 17.5.2018. Tento dokument z velké většiny obsahoval připomínky, komentáře, konkrétní postupy a návrhy řešení, které se probírali v rámci pracovních meetingů od samého založení bateriové aliance v říjnu 2017. Jmenovitě je v akčním plánu kladen důraz na podporu kompletního výrobního řetězce baterií v Evropě: „Komise podporuje přeshraniční a integrovaný evropský přístup zaměřující se na celý hodnotový řetězec ekosystému baterií a na trvale udržitelný rozvoj s těžbou a zpracováním surovin, fázi návrhu a výroby baterie a akumulátory a jejich použití, druhé použití, recyklaci a likvidaci v kruhu ekonomického kontextu.“ Akce ve Švédsku se zúčastnil i zástupce Skandinávského trhu pan Richard Forsman, který hned na meetingu navázal zajímavé vztahy se zástupci Skandinávských firem v rámci evropské bateriové aliance.

Nejlepší příspěvky
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page